Ing. Blanka Hušková Jančaříková organizuje akce v rámci ekonomického vzdělávání dospělých už od roku 1998. Své klienty si získala kvalitním výběrem lektorů, pečlivě zorganizovanými projekty, pružným zařazováním akcí reagujících na důležité legislativní změny, přátelským a vstřícným přístupem.

Je absolventkou VŠE (studium ekonomické statistiky + učitelství ekonomických předmětů). V letech 2004-2019 realizovala školení jako samostatný subjekt, aktuálně je organizuje v rámci společnosti SMART DIALOG s.r.o.

A co k tomu říká: „Po první mateřské dovolené jsem šla na konkurz a získala práci, ve které jsem se našla. Od té doby organizuji školení a žiji tím (a celá rodina se mnou). Baví mě připravovat akce, generovat nápady a realizovat je. A přitom potkávat lidi a vědět o nich víc, než jen to, co se dozvím z objednávek. Kromě potřebné rozmanitosti činností a sebevzdělávání mi tato práce zároveň poskytuje dostatek prostoru k tomu, abych se mohla věnovat svým dětem (kdy jindy než teď?). Nejde mi o kvantitu, ale o kvalitu, za kterou si stojím: školení se smysluplným a kvalitním konceptem, s lektory, kteří jsou nejen erudovanými odborníky, ale i vstřícnými poradci, v příjemných učebnách, se skvěle píšícími tužkami. A v neposlední řadě i s dobrou kávou, u které mohou účastníci sdílet naživo své radosti i strasti. Zkrátka nabízím vzdělávání, které i při náročnosti témat klienty baví, přináší užitek a spojuje.
Díky propojení se společností SMART DIALOG s.r.o. získala školení nové impulsy a zázemí pro další rozvoj.„

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NAŠE ŠKOLENÍ?

 • přednášet Vám budou respektovaní odborníci: autoři zákonů, specialisté ministerstev, auditoři, daňoví poradci, právníci a další certifikovaní profesionálové s dlouholetými zkušenostmi, přednáškovou a publikační praxí
 • rozumné ceny Vám dávají možnost pravidelného vzdělávání a výměny zkušeností (poskytujeme množstevní slevy a výhody stálým klientům)
 • na webových stránkách poskytujeme k akcím pravdivé a co nejúplnější informace, v případě změn přihlášené zájemce důsledně informujeme předem
 • maximální počet účastníků je citlivě stanoven s ohledem na charakter akce - garantuji, že vše dobře uslyšíte, uvidíte a budete mít dostatečný prostor pro dotazy na lektora
 • akce probíhají v příjemných školících prostorách v centru Prahy (velmi dobrá dostupnost prostředky MHD), poskytuji občerstvení, studijní materiály, psací potřeby, příležitost k nákupu odborné literatury a vlídné zacházení
 • přátelským profesionálním přístupem a otevřeností k aktivní spolupráci s klienty se nám daří vytvářet atmosféru partnerství a pracovní pohody

OSOBNÍ REFERENCE


Ráda bych vyjádřila dlouholetou spokojenost  s kurzy a školeními organizovanými Ing. Huškovou Jančaříkovou. Naprosto splňují mé představy: vysoká profesionalita přednášejících, srozumitelný výklad prokládaný příklady z praxe, průběžně zodpovězené dotazy, kvalitně připravené materiály a v neposlední řadě i plynulá organizace.
Jitka Michlová
hlavní účetní, WFM HOLDING SE

Nepamatuji kolik let chodím na semináře pořádané paní Huškovou Jančaříkovou, ale právě proto, že je to hodně let, to dokazuje mou spokojenost s přednášejícími, zajištěním a organizací všech seminářů. Paní Hušková Jančaříková má stále úsměv na tváři, je velice ochotná a vstřícná jakémukoliv jednání a řešení, má individuální přístup. Semináře vystihují aktuální problémy, oceňuji vysokou úroveň a praktičnost přednášejících, výborné materiálové vybavení a mojí největší oblíbenkyní je Ing. Ivana Pilařová.  
Ing. Darina Bláhová
daňová poradkyně a bilanční účetní
 

Chtěl bych tímto poděkovat za vysoce profesionální a efektivní organizace kurzů týkající se problematiky daní a účetnictví.
Ing. Petr Nauš
manažer útvaru financí, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.


Semináře organizované paní Huškovou Jančaříkovou navštěvuji od samého vzniku její firmy. S ní osobně jsem se potkala ještě na jejím bývalém pracovišti, kde díky ní vládla vždy příjemná a poklidná atmosféra. Jít se tam vzdělávat znamenalo odnést si nejen potřebné poznatky, ale také bonus v podobě pozitivní energie, lidskosti a vřelosti. To, že se osamostatnila a začala sama organizovat semináře, mi udělalo velkou radost, protože jsem její osobitý přístup k zákazníkům velice postrádala. Abych to shrnula, kdo se nechce pouze vzdělávat, ale i sdílet život a emoce, ať se připojí!
Ivana Pleskačová
hlavní účetní společnosti  ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL

NABÍZÍME

 • semináře a kurzy pro veřejnost zaměřené na účetnictví, daně, mzdy a související tematiku
 • firemní vzdělávání dle potřeb a specifik klienta
 • individuální/skupinové konzultace k aktuálním problémům
 • doučování studentů SŠ a VŠ (účetnictví a ostatní ekonomické předměty)
 • prodej odborné literatury

NAŠI PARTNEŘIDOPORUČUJEME

 • Nishkam - redakční systém těchto internetových stránek
 • VAVABLE s.r.o. - spolehlivý profesionální IT partner