Objednávka

Zasláním své objednávky stvrzujete souhlas s platebními a stornovacími podmínkami uvedenými v příslušném oddíle těchto webových stránek.

Dovolujeme si vás informovat, že údaje zaslané v objednávce jsou nezbytné pro naplnění právních povinností spojených se splněním objednávané služby a oprávněných zájmů správce údajů (SMART DIALOG s.r.o.). Údaje budou zpracovávány pouze pro tyto účely, a to výhradně správcem a smluvní účetní firmou, a to po zákonnou archivační lhůtu plynoucí ze zákona o účetnictví a danových zákonů.

Po odeslání údajů obdržíte rekapitulaci objednávky.

Uvedená cena je včetně 21% DPH.
ZÁROVEŇ S ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY UHRAĎTE, PROSÍM, KURZOVNÉ BANKOVNÍM PŘEVODEM.
Nevystavujeme automaticky zálohové faktury - pokud jí požadujete, uveďte to v objednávce do kolonky "Poznámka".

Pokud chcete objednat více školení najednou, stačí vyplnit údaje o Vaší společnosti do objednávky první akce - systém je do objednávek dalších akcí předvyplní sám (týká se jedné návštěvy stránek - při opakované návštěvě tohoto webu je třeba je znovu vyplnit).

Uplatňujete-li některou ze slev, uveďte to do poznámky.

ŘÁDNÉ DORUČENÍ OBJEDNÁVKY VÁM BUDE POTVRZENO E-MAILEM ORGANIZÁTORKOU V NEJBLIŽŠÍCH DNECH - POKUD TOTO POTVRZENÍ NEOBDRŽÍTE, VE VLASTNÍM ZÁJMU ORGANIZÁTORKU KONTAKTUJTE!
   
Název akce:
Datum trvání:
Cena kurzovného/os.:
Pocet účastníků:
Jména účastníků:
Celková částka odesílaného kurzovného:
VS:

Název firmy:
Odpovědný zástupce:
Adresa firmy (ulice, PSČ, město):
IČO:
DIČ:
Bankovní účet:
E-mail odesilatele:
Telefon:
Poznámka (např. doručovací adresa nebo Váš vzkaz):
Bezpečnostní otázka: Prosím vepište slovem číslo 10
Zároveň s objednávkou bude platba kurzovného pod výše uvedeným VS zaslána na bankovní účet společnosti SMART DIALOG s.r.o. č. 2201664347/2010 Fio banka, a.s.

Zasláním objednávky stvrzuje odesilatel souhlas s platebními
a stornovacími podmínkami.

ŘÁDNÉ DORUČENÍ OBJEDNÁVKY VÁM BUDE POTVRZENO E-MAILEM ORGANIZÁTORKOU V NEJBLIŽŠÍCH DNECH - POKUD TOTO POTVRZENÍ NEOBDRŽÍTE, VE VLASTNÍM ZÁJMU ORGANIZÁTORKU KONTAKTUJTE!