Organizační, platební a stornovací podmínky

(stav k 20.11.2020)


Prezence účastníků začíná 30 minut před začátkem semináře (viz dispozice k jednotlivým akcím). Doba ukončení akce je orientační, v případě malého počtu účastníků a vyčerpání dotazů může seminář skončit dříve.

PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘE
Máte-li zájem o některý z nabízených seminářů, rozklikněte u něj objednávku, vyplňte ji a odešlete (pro každý seminář jednotlivě - údaje o odesilateli stačí zadat do první objednávky - do dalších je systém předvyplní sám). Objednávku můžete zaslat i e-mailem nebo poštou (nepotřebujete originální formulář). Automaticky jsou potvrzovány objednávky zaslané elektronicky, na nichž je vyplněná e-mailová adresa odesilatele. Objednávky jsou přijímány v došlém pořadí, v případě obsazení akce bude klient obratem informován. Změny objednávek zasílejte pouze písemně.

S výjimkou vícedenních mimopražských akcí, u nichž je to výslovně uvedeno, není zajišťováno ubytování a stravování účastníků (poskytováno je pouze přestávkové občerstvení). Rádi vám však dáme tipy na ubytování v blízkosti místa konání školení.

Vyhrazujeme si právo organizačních změn (změna termínu, lektora, místa konání, aktualizace tématu) a zrušení akce – přihlášení klienti budou o změnách informováni předem.


MNOŽSTEVNÍ SLEVA
V případě, že se na jednu akci přihlašuje více zaměstnanců jedné firmy, má plátce kurzovného nárok na množstevní slevu v následující výši: 2 zaměstnanci = 5% sleva, 3 zaměstnanci = 10% sleva, 4 a více zaměstnanců = 15% sleva. Tato sleva se vztahuje pouze na kurzovné (nikoli na stravné, ubytování a příp. další služby). Nárok na slevu platí pouze u plateb, které jsou připsány na náš účet před dnem konání akce, tzn. neplatí pro hotovostní platby při prezenci na danou akci ani pro platby připsané na náš účet po realizaci akce. Nárok uplatní klient sám při úhradě.

Chcete proškolit celou vaši velkou účtárnu? Domluvte si individuální cenu.


PLATEBNÍ PODMÍNKY
Prodej školení nabízených na tomto webu od srpna 2019 zajišťuje společnost SMART DIALOG s.r.o.

Platba převodem na účet
Zároveň s Vaší objednávkou zašlete úhradu kurzovného na bankovní účet SMART DIALOGu č. 2201664347/2010 Fio banka, a to pod variabilním symbolem, kterým je kód kurzu. Je-li úhrada provedena v době kratší než 3 pracovních dnů před konáním akce, je účastník povinen ji u prezence prokazatelně doložit dokladem o realizaci platby (výpisem z bankovního účtu, bankou potvrzenou realizací platby).

Bude-li kurzovné za jednotlivé semináře uhrazeno jednotlivými platbami v jeden den, platby budou sdruženy na jeden daňový doklad. Daňové doklady zasíláme e-mailem nebo předáváme při prezenci v listinné podobě.

Pokud potřebujete vystavit pro úhradu kurzovného zálohovou fakturu, prosím, napište si o ni - nejlépe v poznámce v přihlášce.

Platba v hotovosti
Po předchozí dohodě je možné provést platbu také v hotovosti, a to nejpozději při prezenci před začátkem akce. Účastník obdrží zjednodušený daňový doklad (pokladní stvrzenku), faktura již nebude vystavována.STORNOVACÍ PODMÍNKY
Zrušit svou účast může přihlášený účastník bezplatně u jednodenních seminářů nejpozději do 3 pracovních dnů před konáním akce, u vícedenních seminářů/kurzů do 7 pracovních dnů před 1. dnem konání akce, a to písemně (rozhodující je datum doručení storna). V případě pozdějšího zrušení je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100% kurzovného (základní cena bez DPH). Pokud se účastník bez omluvy nedostaví na objednaný, ale neuhrazený seminář, bude mu smluvní pokuta vyfakturována.

Pokud je akce organizována s ubytováním a stravováním, platí pro ni specifické platební a stornovací podmínky – ty jsou uvedeny přímo v podrobných informacích ke konkrétní akci.