Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2020 - z pohledu účetnictví a daní (T.Líbal)


Termín: 17.02.2020 Kód semináře: 2018
Časový rozsah: 9 — 14 hod. Cena bez DPH: 1.900,-
Lektor: Tomáš LÍBAL Cena s DPH: 2.299,-
Místo konání: Praha 1 (NÁR), EuroDanceCenter Plamínek, Národní 10, Praha 1 - vchod Voršilská 14
zde mapka a dopravní spojení

OBJEDNAT

Potřebujete se zorientovat v aktuální problematice EET? Čeká vás vstup do EET ve 3. vlně, jejíž start se předpokládá na duben/květen 2020? Potřebujete více informací o "papírové" formě EET? Nabízíme Vám aktualizovaný seminář, který byl v předešlých termínech jeho absolventy vysoce hodnocen pro praktický přínos, svižný výklad a prostor pro dotazy. Díky skvělé orientaci lektora v tématu se dozvíte vše, co potřebujete - DOPORUČUJEME!

Seminář je určen pro pracovníky ekonomických oddělení, kteří metodicky zajišťují,
nebo budou zajišťovat elektronickou evidenci tržeb (EET). Současně je určen i podnikatelům,
kteří inkasují své tržby v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky a musí se
připravit na EET. Seminář se bude soustředit na účetní a daňovou stránku EET, nebudou probírány technické aspekty (výběr pokladny/připojení atd.), tzn. není primárně určen IT pracovníkům specializujícím se na pokladní systémy.

Posluchači budou seznámeni s novelizovanými předpisy upravujícími EET, výklad bude reflektovat poslední známé legislativní změny. Účastníci se dozví řadu praktických detailů a budou mít široký prostor pro své dotazy a diskuzi. 
 
Obsah
 • Vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET
 • Tržby vyloučené z evidence – změny upravené novelou zákona o EET
 • Změny v EET v souvislosti s novelou zákona o DPH – změny v sazbách DPH u vybraných služeb a zboží
 • Povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb – kdy vzniká povinnost evidovat tržby a jaký je postup při zahájení evidence
 • Evidenční a informační povinnosti – způsoby evidence tržeb, označení místa evidované tržby apod.
 • Způsoby fungování EET – běžný, zjednodušený a zvláštní režim, praktický postup při evidenci tržeb, požadavky na pokladní zařízení ve vztahu k povinně odesílaným údajům o evidované tržbě
 • Zvláštní režim EET (tzv. papírová EET) – podmínky pro evidence tržeb pro fyzické osoby a právnické osoby, které poskytují zdravotní služby, způsob evidence a související povinnosti
 • Problémy při praktickém zavádění EET – aktuální výklady, stanoviska a doprovodné prováděcí předpisy k EET, kontrola údajů v EET
 • Náležitosti účtenky ve vztahu k souvisejícím předpisům upravujících náležitosti dokladů (zákon o DPH a další)
 • Pravidla pro storna tržeb z důvodů reklamace apod., vratné zálohy a EET
 • Tržby za zboží v cizí měně a jejich přepočet na české koruny v podmínkách EET ve vztahu k účetnictví, dani z příjmů a DPH
 • EET a hotovostní úhrady vydaných faktur ve vztahu k odvodu DPH na výstupu
 • Vazba EET na účetnictví a daňovou evidenci
 • Sleva na dani z příjmů fyzických osob související s pořízením potřebného technického vybavení
 • Dotazy/diskuze.

O lektorovi: Tomáš Líbal je účetním a ekonomickým poradcem, dlouholetým erudovaným lektorem účetní problematiky. Přednáší pro vzdělávací agentury, auditorské a účetní společnosti a další subjekty, aktivně publikuje. Semináře, které vede, jsou precizně připravené, živé, srozumitelné, plné příkladů a nadhledu jeho dlouholeté praxe.

Vzdělávací agentura Ing. Blanky Huškové Jančaříkové nabízí účetní a daňová školení s vyhledávanými lektory - špičkovými odborníky. Akce mají smysluplný koncept, jsou pečlivě zorganizované. Konají se v Praze v příjemných, velmi dobře dopravně dostupných učebnách a sálech (v centru/na metru). Kromě dobré kávy a přestávkového občerstvení agentura poskytuje i vlídné zacházení a nezahlcuje mailové schránky svých zákazníků.
Na akcích budete v dobré společnosti - klienty agentury jsou zaměstnanci širokého spektra společností, samostatně podnikající účetní, daňoví poradci, auditoři.
Agentura nabízí množstevní slevy a další výhody pro stálé klienty. Nejen proto doporučujeme si před vyplněním objednávky pročíst organizační pokyny.
Veškeré info najdete na www.kurzy-ucetnictvi.cz