Neziskové organizace - účetní závěrka a daňové přiznání za rok 2018 - SOBOTA (Ing. Vankeová)


Termín: 09.02.2019 Kód semináře: 1913
Časový rozsah: 9 — 17 hod. Cena bez DPH: 2.950,-
Lektor: Ing. Dana VANKEOVÁ Cena s DPH: 3.570,-
Místo konání: Praha 2 (AIVD), Asociace vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD), Karlovo nám. 14/292, Praha 2 (stanice metra B Karlovo nám.)
zde mapka a dopravní spojení

OBJEDNAT

Seminář pro účetní, ekonomy a vedoucí pracovníky nestátních neziskových organizací (především spolků), které podléhají dani z příjmu právnických osob, tj. musí podávat daňové přiznání, i když třeba v konečném výsledku je jejich daňová povinnost nulová. Zvláštní pozornost bude věnována organizacím přijímajícím dotace a granty, popř. jiné dary, které jsou povinny vyúčtovat.

Po absolvování semináře se budou účastníci orientovat ve změnách platných pro rok 2018, budou vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly a šetřily čas, jak účtovat majetek a závazky v neziskové organizaci, jak naložit s inventarizačními rozdíly nebo zda mohou či musí pracovat s hlavní a vedlejší hospodářskou činností organizace. Posluchači získají jistotu pro uzavření roku, zejm. pro  řešení problémů spojených se změnami, ke kterým v poslední době u neziskových organizací došlo i v dalších oblastech.

Probíraná témata budou doplněna řadou ilustrativních příkladů z praxe. Posluchači obdrží rozsáhlý lektorský materiál a bude jim poskytnut prostor pro řešení jejich konkrétních problémů.

Detaily programu budou zveřejněny na přelomu roku.

O lektorce: Ing. Dana Vankeová je certifikovanou účetní, členkou Výkonného výboru Svazu účetních ČR za Komoru certifikovaných účetních, členkou Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace. Má dlouholetou praxi na ekonomických pozicích včetně finanční manažerky velké společnosti. V současné době je majitelkou účetní firmy. Přednáškovou činnost realizuje pro řadu vzdělávacích agentur a další subjekty.

Vzdělávací agentura Ing. Blanky Huškové Jančaříkové nabízí účetní a daňová školení s vyhledávanými lektory - špičkovými odborníky. Akce mají smysluplný koncept, jsou pečlivě zorganizované. Konají se v Praze v příjemných, velmi dobře dopravně dostupných učebnách a sálech (v centru/na metru). Kromě dobré kávy a přestávkového občerstvení agentura poskytuje i vlídné zacházení a nezahlcuje mailové schránky svých zákazníků.
Na akcích budete v dobré společnosti - klienty agentury jsou zaměstnanci širokého spektra společností, samostatně podnikající účetní, daňoví poradci, auditoři.
Agentura nabízí množstevní slevy a další výhody pro stálé klienty. Nejen proto doporučujeme si před vyplněním objednávky pročíst organizační pokyny.
Veškeré info najdete na www.kurzy-ucetnictvi.cz