Dlouhodobý majetek z pohledu účetnictví, daně z příjmů a DPH + nakládání s nemovitými věcmi mimo obchodní majetek fyzické osoby (Ing. Pilařová)


Termín: 11.02.2021 Kód semináře: 2115
Časový rozsah: 9 — 14 hod. Cena bez DPH: 2.100,-
Lektor: Ing. Ivana PILAŘOVÁ Cena s DPH: 2.541,-
Místo konání: ...
zde mapka a dopravní spojení

OBJEDNAT

Seminář proběhne pouze ON-LINE.

S účinností od 1.1.2021 dochází ke změnám v oblasti vzniku hmotného a nehmotného majetku, jeho technického zhodnocení a ke změnám v daňovém odpisování. Některé vybrané změny je možné aplikovat i zpětně pro rok 2020.
Jedná se o závažnou změnu, kterou nelze provést izolovaně z pohledu daně z příjmů, aniž by byla propojena a ovlivněna změnami v účetnictví. V účetnictví se však jedná o změnu účetní metody, kterou je možné provést jen k prvnímu dni účetního období.

Tento seminář určen pokročilým finančním účetním, auditorům, daňovým poradcům, finančním manažerům a dalším zájemcům o tuto problematiku. Výklad bude doplněn
 příklady s variantními řešeními a doporučeními pro možnou daňovou optimalizaci, bude připomenuta i nutnost aktualizovat vnitřní účetní směrnici účetní jednotky. Věnovat se budeme i vypovídací schopnosti účetnictví a dopadům současných změn do budoucna.

Program:
I. část: Dlouhodobý majetek z pohledu účetnictví, daně z příjmů a DPH
 • Změny limitů vzniku hmotného majetku + doporučení, jak tuto změnu promítnout do účetnictví včetně optimalizačních postupů dané účetní jednotky
 • Následek zrušení kategorie nehmotného majetku na dani z příjmů a dopady této změny do daně z příjmů a účetnictví
 • Důsledky uvedených změn do oblasti technického zhodnocení hmotného majetku a nehmotného majetku
 • Technické zhodnocení staveb a jeho možné změny po novele zákona o daních z příjmů
 • Technické zhodnocení z pohledu pronajímatele při ukončení nájemní smlouvy
 • Mimořádné odpisy, výpočet, výhody a nevýhody
 • Pojem dlouhodobého majetku na DPH a důsledky novelizace daně z příjmů do DPH
 II. část: Nakládání s nemovitými věcmi mimo obchodní majetek fyzické osoby - podmínky pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí v závislosti na způsobu a datu jejich nabytí (problematika bude vysvětlena na příkladech)
 • Vymezení obchodního majetku fyzické osoby ve vztahu k podnikání, pronájmu, v případě paušální daně a paušálních výdajů
 • Nemovité věci sloužící k bydlení a jejich prodej v podmínkách roku 2021
 • Nemovité věci nesloužící k bydlení a jejich prodej v podmínkách roku 2021
 • Odpočet úroků z hypotéčních úroků v závislosti na definici bytové potřeby
 
Chcete získat odpověď na Váš složitější problém? Napište organizátorce! Váš dotaz bude předán lektorce a zodpovězen v průběhu semináře.

Školení proběhne on-line formou živého vysílání, tzn. nebude pořizován záznam (je třeba se k vysílání připojit v daný čas). Bude realizováno v aplikaci MS TEAMS - před vysíláním aplikaci jedním kliknutím nainstalujete do svého počítače a přes odkaz, který vám předem zašleme, se stejně jednoduše připojíte k vysílání. Pro sledování našeho on-line přenosu a zapojení se do diskuse potřebujete počítač s připojením k internetu, funkční sluchátka nebo reproduktory (zkrátka totéž, co vám umožňuje koukat na internetu na videa). Mikrofon ani kamera nejsou nutné (nechceme po vás, abyste byli vidět a slyšet) - funkční mikrofon budete potřebovat pouze pokud budete chtít s lektorkou diskutovat přes mikrofon. Ostatní dotazy jí bude možné pokládat v chatu (písemně) v průběhu vysílání.
Se všemi, kteří nejsou zběhlí v on-line komunikaci a mají pochybnost, zda se zvládnou ke školení připojit, rádi otestujeme připojení předem.

 


O lektorce:  Ing. Ivana Pilařová je daňovou poradkyní (od r. 1993) a auditorkou (od r. 1994), členkou Výboru pro metodiku KA ČR, zkušební komisařkou KDP ČR. Je vyhledávanou a respektovanou přednášející (nositelka titulu Nejlepší lektorka v daních roku 2010, 2011 a 2016) s dlouholetou přednáškovou, publikační a poradenskou činností v oblasti daní, účetnictví a obchodního práva pro řadu vzdělávacích agentur a vydavatelství, auditorských, daňových a dalších společností.

 

Vzdělávací agentura Ing. Blanky Huškové Jančaříkové nabízí účetní a daňová školení s vyhledávanými lektory - špičkovými odborníky. Akce mají smysluplný koncept, jsou pečlivě zorganizované. Konají se v Praze v příjemných, velmi dobře dopravně dostupných učebnách a sálech (v centru/na metru). Kromě dobré kávy a přestávkového občerstvení agentura poskytuje i vlídné zacházení a nezahlcuje mailové schránky svých zákazníků.
Na akcích budete v dobré společnosti - klienty agentury jsou zaměstnanci širokého spektra společností, samostatně podnikající účetní, daňoví poradci, auditoři.
Agentura nabízí množstevní slevy a další výhody pro stálé klienty. Nejen proto doporučujeme si před vyplněním objednávky pročíst organizační pokyny.
Veškeré info najdete na www.kurzy-ucetnictvi.cz