***ON-LINE VYSÍLÁNÍ***" /> Dovolená - nová úprava od 1.1.2021 a její aplikace v praxi - detailní seznámení v příkladech (PhDr. Kučerová) <font color="#cc0066"><b>***ON-LINE VYSÍLÁNÍ***</b></font> | Kurzy-ucetnictvi.cz
 

Dovolená - nová úprava od 1.1.2021 a její aplikace v praxi - detailní seznámení v příkladech (PhDr. Kučerová) ***ON-LINE VYSÍLÁNÍ***


Termín: 07.12.2020 Kód semináře: 2064
Časový rozsah: 9 — 13 hod. Cena bez DPH: 1.500,-
Lektor: PhDr. Dagmar KUČEROVÁ Cena s DPH: 1.815,-
Místo konání: ...
zde mapka a dopravní spojení

OBJEDNAT

ON-LINE VYSÍLANÝ SEMINÁŘ - přihlášeným budou před přenosem školení zaslány podkladové materiály lektorky a bližší instrukce pro přístup do vysílání. Poskytujeme množstevní slevy - viz záložka organizační pokyny.

Seminář je určen pro mzdové účetní všech typů zaměstnavatelských subjektů, personalisty, ekonomy, podnikatele a další zájemce o aktuální problematiku mezd a personalistiky.

Od 1.1.2021 vstoupí v účinnost novelizovaná ustanovení zákoníku práce, která zcela nově upravují řádnou dovolenou. Jde o citlivou oblast, která se týká všech zaměstnanců - mimo jiné se mění podmínky vzniku nároku na dovolenou a způsob jejího výpočtu - každá mzdová účetní by se se změnami proto měla důkladně seznámit a zapracovat je i do vnitropodnikových dokumentů. Cílem školení bude účastníkům poskytnout detailní komentář k nové právní úpravě řádné dovolené a na praktických situacích a příkladech podrobně vysvětlit vše potřebné pro správné promítnutí změn do firemní praxe.


Posluchači obdrží lektorské materiály a budou mít prostor pro dotazy a konzultaci svých nejasností. V případě komplikovanějších problémů, zasílejte své dotazy předem na náš mail - budou předány lektorce a odpovědi prezentovány v průběhu semináře.

Probírána budou tato témata:

  • Druhy dovolené
  • Základní výměra dovolené (možnost prodloužení)
  • Dovolená při změně týdenní pracovní doby
  • Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část – stanovení nároku na dovolenou, výpočty, zápočet překážek v práci, nové limity atd.
  • Dodatková dovolená – druhy dodatkové dovolené a základní podmínky, zápočet překážek v práci, souběh práv na dodatkovou dovolenou
  • Čerpání dovolené – nové i stávající podmínky čerpání dovolené, např. harmonogram dovolené, čerpání dovolené po částech, převod do dalšího roku, čerpání po mateřské dovolené atd.
  • Krácení dovolené v roce 2021
  • Dovolenková pokladna
  • Přechodná ustanovení a další

Školení proběhne on-line formou živého vysílání, tzn. nebude pořizován záznam (je třeba se k vysílání připojit v daný čas). Bude realizováno v aplikaci MS TEAMS - před vysíláním aplikaci jedním kliknutím nainstalujete do svého počítače a přes odkaz, který vám předem zašleme, se stejně jednoduše připojíte k vysílání. Pro sledování našeho on-line přenosu a zapojení se do diskuse potřebujete počítač s připojením k internetu, funkční sluchátka nebo reproduktory (zkrátka totéž, co vám umožňuje koukat na internetu na videa). Mikrofon ani kamera nejsou nutné (nechceme po vás, abyste byli vidět a slyšet) - funkční mikrofon budete potřebovat pouze pokud budete chtít s lektorkou diskutovat přes mikrofon. Ostatní dotazy jí bude možné pokládat v chatu (písemně) v průběhu vysílání.
Se všemi, kteří nejsou zběhlí v on-line komunikaci a mají pochybnost, zda se zvládnou ke školení připojit, rádi otestujeme připojení předem.

 

O lektorce: PhDr. Dagmar KUČEROVÁ je specialistkou pro oblast mzdového účetnictví a personalistiky - tuto rozsáhlou oblast ovládá v celém jejím rozsahu. Uvedenou problematiku přednáší na UTB Zlín, lektorsky působí i pro celou řadu vzdělávacích agentur. Je Bilanční účetní (Komora certifikovaných účetních) - velkým přínosem jejího výkladu je, že dokáže problematiku mezd propojit s účetnictvím a daněmi z příjmů. Je autorkou Lexikonu mzdového účetnictví, aktivně publikuje odborné články.

Vzdělávací agentura Ing. Blanky Huškové Jančaříkové nabízí účetní a daňová školení s vyhledávanými lektory - špičkovými odborníky. Akce mají smysluplný koncept, jsou pečlivě zorganizované. Konají se v Praze v příjemných, velmi dobře dopravně dostupných učebnách a sálech (v centru/na metru). Kromě dobré kávy a přestávkového občerstvení agentura poskytuje i vlídné zacházení a nezahlcuje mailové schránky svých zákazníků.
Na akcích budete v dobré společnosti - klienty agentury jsou zaměstnanci širokého spektra společností, samostatně podnikající účetní, daňoví poradci, auditoři.
Agentura nabízí množstevní slevy a další výhody pro stálé klienty. Nejen proto doporučujeme si před vyplněním objednávky pročíst organizační pokyny.
Veškeré info najdete na www.kurzy-ucetnictvi.cz