Komplikované účetní problémy a účetní závěrka podnikatelských subjektů za rok 2019 (T. Líbal)


Termín: 04.02.2020 Kód semináře: 2013
Časový rozsah: 9 — 14 hod. Cena bez DPH: 1.900,-
Lektor: Tomáš LÍBAL Cena s DPH: 2.299,-
Místo konání: Praha 6 (MK), Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 (u stanice metra A Dejvická)
zde mapka a dopravní spojení

OBJEDNAT

Seminář pro účetní, hlavní účetní, finanční manažery, daňové poradce, auditory a další pokročilé zájemce, kteří se budou podílet na zpracování účetní závěrky podnikatelů za rok 2019. V jeho průběhu je počítáno s velkým časovým prostorem pro dotazy a konzultace nejasností. Složitější dotazy je možné zaslat lektorovi předem e-mailem prostřednictvím organizátorky (budou předány a zodpovězeny v průběhu semináře).

Spolu s lektorem posluchači projdou aktuální změny týkající se účetní závěrky, jejich daňové souvislostí, získají výklad k problémovým oblastem i řadu praktických doporučení.

Program: 
 • Inventura a inventarizace – pravidla stanovená zákonem a navazujícími předpisy – časté chyby
 • Inventarizační rozdíly – správné účtování a postup z hlediska daně z příjmů a DPH
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty – správný postup – ověření zůstatků – časté chyby
 • Rezervy podle zvláštních právních předpisů a ostatní (účetní) rezervy – kdy a v jaké výši se tvoří – vazba na aktuální judikaturu
 • Opravné položky zákonné a ostatní (účetní) – rekapitulace pravidel pro tvorbu a rozpouštění – časté chyby
 • Kurzové rozdíly – pravidla pro přepočet a vyúčtování
 • Splatná a odložená daň z příjmů – výpočet a zaúčtování
 • Účetní případy související s transformací výsledku hospodaření na základ daně z příjmů
 • Účetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky – jak podrobnou účetní závěrku a jaké prvky má příslušná kategorie účetní jednotky sestavit
 • Kontrolní vazby v účetní závěrce – navazující údaje jednotlivých prvků účetní závěrky
 • Zveřejňování a ověřování účetní závěrky
 • Dotazy/diskuze

O lektorovi: Tomáš Líbal je účetním a ekonomickým poradcem, dlouholetým erudovaným lektorem účetní problematiky. Přednáší pro vzdělávací agentury, auditorské a účetní společnosti a další subjekty, aktivně publikuje. Semináře, které vede, jsou precizně připravené, živé, srozumitelné, plné příkladů a nadhledu jeho dlouholeté praxe.

Vzdělávací agentura Ing. Blanky Huškové Jančaříkové nabízí účetní a daňová školení s vyhledávanými lektory - špičkovými odborníky. Akce mají smysluplný koncept, jsou pečlivě zorganizované. Konají se v Praze v příjemných, velmi dobře dopravně dostupných učebnách a sálech (v centru/na metru). Kromě dobré kávy a přestávkového občerstvení agentura poskytuje i vlídné zacházení a nezahlcuje mailové schránky svých zákazníků.
Na akcích budete v dobré společnosti - klienty agentury jsou zaměstnanci širokého spektra společností, samostatně podnikající účetní, daňoví poradci, auditoři.
Agentura nabízí množstevní slevy a další výhody pro stálé klienty. Nejen proto doporučujeme si před vyplněním objednávky pročíst organizační pokyny.
Veškeré info najdete na www.kurzy-ucetnictvi.cz