Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatele včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání (Ing. Vankeová)


Termín: 12.02.2021 Kód semináře: 2116
Časový rozsah: 9 — 14 hod. Cena bez DPH: 1.900,-
Lektor: Ing. Dana VANKEOVÁ Cena s DPH: 2.299,-
Místo konání: ...
zde mapka a dopravní spojení

OBJEDNAT

Vzhledem k aktuální situaci bude seminář realizován pouze ON-LINE. Přihlášeným účastníkům budou před přenosem školení zaslány podkladové materiály lektorky a bližší instrukce pro přístup do vysílání. Poskytujeme množstevní slevy - viz záložka organizační pokyny.

Cílem tohoto semináře pro pokročilé zájemce je připomenutí si celého procesu účetní závěrky a přípravy podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, přičemž u jednotlivých kroků bude rozlišen pohled účetní a pohled daňový. Budou zvlášť zdůrazněny rozdíly oproti období roku 2019, posluchači budou seznámeni i s účetními a daňovými dopady mimořádných opatření roku 2020 do účetnictví a daně z příjmů (např. zpětné uplatnění daňové ztráty, kompenzační bonusy, program Antivirus a další).

V průběhu školení budou mít posluchači prostor na své dotazy. Chcete-li s lektorkou konzultovat složitější problém, pošlete nám ho předem mailem, předáme lektorce a jeho řešení bude prezentováno na školení.
 
Program:

 1. Účetní závěrka:
  • Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti
  • Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH – náležitosti likvidačních protokolů
  • Účetní a daňové odpisy
  • Opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový pohled, odpis pohledávek, zápočty
  • Rezervy účetní a daňové
  • Časové rozlišení nákladů a výnosů – účetní a daňový pohled
  • Dohadné položky
  • Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů (daňové a nedaňové)
  • Kursové rozdíly
  • Zaúčtování daně (splatné i odložené, výpočet odložené daně)
  • Sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek včetně přílohy
  • Schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
 2. Příprava podkladů pro daňové přiznání:
 • Položky zvyšující a snižující základ daně, daňové opravné položky
 • Stanovení základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani
 • Uplatnění ztrát minulých období

Školení proběhne on-line formou živého vysílání, tzn. nebude pořizován záznam (je třeba se k vysílání připojit v daný čas). Bude realizováno v aplikaci MS TEAMS - před vysíláním aplikaci jedním kliknutím nainstalujete do svého počítače a přes odkaz, který vám předem zašleme, se stejně jednoduše připojíte k vysílání. Pro sledování našeho on-line přenosu a zapojení se do diskuse potřebujete počítač s připojením k internetu, funkční sluchátka nebo reproduktory (zkrátka totéž, co vám umožňuje sledovat videa na internetu). Mikrofon ani kamera nejsou nutné (nechceme po vás, abyste byli vidět a slyšet) - funkční mikrofon budete potřebovat pouze pokud budete chtít s lektorkou diskutovat přes mikrofon. Ostatní dotazy jí bude možné pokládat v chatu (písemně) v průběhu vysílání.
Se všemi, kteří nejsou zběhlí v on-line komunikaci a mají pochybnost, zda se zvládnou ke školení připojit, rádi otestujeme připojení předem před datem konání tohoto semináře.

O lektorce: Ing. Dana Vankeová je certifikovanou účetní, členkou Výkonného výboru Svazu účetních ČR za Komoru certifikovaných účetních, členkou Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace. Má dlouholetou praxi na ekonomických pozicích včetně finanční manažerky velké společnosti. V současné době je majitelkou účetní firmy. Přednáškovou činnost realizuje pro řadu vzdělávacích agentur a další subjekty.

Vzdělávací agentura Ing. Blanky Huškové Jančaříkové nabízí účetní a daňová školení s vyhledávanými lektory - špičkovými odborníky. Akce mají smysluplný koncept, jsou pečlivě zorganizované. Konají se v Praze v příjemných, velmi dobře dopravně dostupných učebnách a sálech (v centru/na metru). Kromě dobré kávy a přestávkového občerstvení agentura poskytuje i vlídné zacházení a nezahlcuje mailové schránky svých zákazníků.
Na akcích budete v dobré společnosti - klienty agentury jsou zaměstnanci širokého spektra společností, samostatně podnikající účetní, daňoví poradci, auditoři.
Agentura nabízí množstevní slevy a další výhody pro stálé klienty. Nejen proto doporučujeme si před vyplněním objednávky pročíst organizační pokyny.
Veškeré info najdete na www.kurzy-ucetnictvi.cz