Kontrola účetních výstupů v MS Excel (Ing. Veselá)


Termín: 29.11.2019 Kód semináře: 1965
Časový rozsah: 9 — 13 hod. Cena bez DPH: 2.400,-
Lektor: Ing. Eva VESELÁ Cena s DPH: 2.904,-
Místo konání: Praha 2 (AIVD), Asociace vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD), Karlovo nám. 14/292, Praha 2 (stanice metra B Karlovo nám.)
zde mapka a dopravní spojení

OBJEDNAT

Workshop pro hlavní účetní, auditory, daňové poradce, finanční manažery a další zájemce, zejména pro ty, kteří v rámci své práce kontrolují práci podřízených nebo klientů. U posluchačů se předpokládá základní znalost MS Excel (přibližně v rozsahu kurzu Základy MS Excel – nejen pro účetní). Workshop proběhne v malém počtu účastníků.

Sérii praktických školení práce s Excelem vytvořila lektorka na základě zkušeností ze své praxe auditorky a daňové poradkyně.V nabízeném workshopu vám ukáže, jak využít možností Excelu pro zefektivnění a zjednodušení pravidelně se opakujících činností, odbourání rutinních výpočtů a automatickou kontrolu. Navíc přidá tipy a doporučení, jak Excel může v účtařině ještě více zjednodušit práci. Velkým bonusem bude řada připravených tabulek, se kterými můžete hned po návratu z kurzu začít pracovat.
 
Co se naučíte?
 • naformátovat si do základního tvaru v Excelu libovolný účetní deník
 • efektivně zúžit deník pro další práci
 • rychle posčítat rozúčtované položky, aby neunikla pozornosti žádná významná
 • vybrat na základě typu a významnosti vzorek pro efektivní kontrolu malého množství prvotních dokladů
 • zkontrolovat výši zaúčtovaných odpisů majetku včetně ověření souvislostí mezi příslušnými účty
 • sestavit přehled opravných položek a zkontrolovat přepočet saldokonta v různých měnách.
 
Náplň kurzu:
 • formátování deníku – deník je třeba unifikovat do základního formátu, aby s ním bylo možné dál analyticky pracovat
 • seznámení s vybranými funkcemi – CONCATENATE, ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST, DATUM, ABS, KDYŽ, SUMIF
 • sčítání rozúčtovaných položek saldokont – pro zajištění, že významné faktury nebudou opomenuty v důsledku rozúčtování na mnoho malých částek, se pro výběr vzorku sečtou dle dokladu a účtu
 • jak se vypořádat s problémy – datum u hospodářského roku, jednostranné účtování, formát čísla (základní účetní formát čísla – klávesová zkratka), vzorec nepočítá, kontroly: aktiva = pasiva, suma sečtené = suma nesečtené
 • předvýběr – odstranění vybraných souvztahů, odstranění položek pod stanovenou hladinu významnosti, odstranění vybraných účtů (např. pro nevýznamnost či kontrolu jinou formou)
 • výběr vzorku – dle vybraných kritérií pro získání přehledu, zda je účetnictví z hlediska materiálních položek i systému účtování vedeno správně, úplně, ve správném ocenění a pouze o existujících účetních případech => vzorek slouží jako podklad ke kontrole prvotních dokladů
 • kontrola odpisů majetku – sestavení tabulky pro kontrolu správného stanovení daňových i účetních odpisů na základě účetní politiky společnosti (která byla rozhodnuta vedením a stanovena ve směrnici), kontrola návaznosti na předvahu
 • pomůcka pro přehlednou evidenci dokladových inventur účtů – v jednom souboru lze evidovat inventury všech účtů a snadno kontrolovat automatickou návazností na předvahu
 • kontrola nebo sestavení přehledu daňových opravných položek k pohledávkám – na základě příznaku stanoveného dle zákona o rezervách pomocí funkcí
 • kontrola přepočtu saldokonta v různých měnách.
 

O lektorce: Ing. Eva Veselá je auditorkou a daňovou poradkyní s dlouholetou praxí v oboru. Její školení vycházejí z praktických zkušeností a reagují na reálné potřeby účetních - významně přispívají k zefektivnění každodenní práce účetních.   

Vzdělávací agentura Ing. Blanky Huškové Jančaříkové nabízí účetní a daňová školení s vyhledávanými lektory - špičkovými odborníky. Akce mají smysluplný koncept, jsou pečlivě zorganizované. Konají se v Praze v příjemných, velmi dobře dopravně dostupných učebnách a sálech (v centru/na metru). Kromě dobré kávy a přestávkového občerstvení agentura poskytuje i vlídné zacházení a nezahlcuje mailové schránky svých zákazníků.
Na akcích budete v dobré společnosti - klienty agentury jsou zaměstnanci širokého spektra společností, samostatně podnikající účetní, daňoví poradci, auditoři.
Agentura nabízí množstevní slevy a další výhody pro stálé klienty. Nejen proto doporučujeme si před vyplněním objednávky pročíst organizační pokyny.
Veškeré info najdete na www.kurzy-ucetnictvi.cz