Přesvědčivá (sebe)prezentace, úspěšné vyjednávání - intenzivní trénink (Ing. Korbel)


Termín: 26.11.2019 Kód semináře: 1962
Časový rozsah: 9 — 16 hod. Cena bez DPH: 3.500,-
Lektor: Ing. Jan KORBEL Cena s DPH: 4.235,-
Místo konání: Praha 2 (AIVD), Asociace vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD), Karlovo nám. 14/292, Praha 2 (stanice metra B Karlovo nám.)
zde mapka a dopravní spojení

OBJEDNAT

Intenzivní trénink komunikačních dovedností nejen pro účetní, daňaře, auditory. Je určen všem, kteří si uvědomují slabá místa ve své komunikaci, chtějí na nich zapracovat a celkově zlepšit svou (sebe)prezentaci a úspěšnost při jednáních.

Trénink proběhne v malém počtu účastníků. Díky interaktivním sebezkušenostním metodám, diskuzím a zpětné vazbě od lektora získají účastníci praktické tipy pro další rozvoj svých individuálních komunikačních dovedností. Účastníci budou vedeni k přirozenému a laskavému projevu - žádné memorování frází, žádná stylizace podle šablon, žádná zbytečná teorie. 
 
Doporučená příprava: Každý účastník by si měl přinést krátký seznam situací, které chce umět zvládat lépe. Dobře a konkrétně připravený účastník si odnese konkrétní rady, které ihned může použít ve své praxi.
 
Trénink proběhne v čase 9-16,30 hod. (s pauzou na oběd). Účastníci obdrží lektorské materiály, psací potřeby, občerstvení. 
 
Co Vám přinese účast na tréninku komunikace?
  • Efektivnější získávání zákazníků a úspěšnější vyjednávání s nimi
  • Získáte větší kontrolu nad rozhovorem (nenecháte se sebou manipulovat)
  • Pochopením struktury rozhovoru dokážete lépe předvídat a odhalovat slabá místa protistrany
  • Naučíte se přesvědčivěji (sebe)prezentovat
Probíraná témata:
  • Forma (sebe)prezentace, která zaujme a přesvědčí (neverbální komunikace, práce s hlasem)
  • Přístupy k rozhovoru (manipulace/asertivita/styly komunikace podle koncepce Vektoring)
  • Struktura prezentace a rozhovoru (nastavení rámce + plán rozhovoru, který povede k naplnění očekávání)
  • Principy pro obtížné situace:
- nastavení pravidel, aby bylo možno jednat v dobré pozici
- větné vzorce pro efektivní pohyb v rozhovoru (odmítání témat, nahrazování, odkládání, překonávání překážek, práce s energií v rozhovoru…)
- principy silné argumentace
- principy prodejní prezentace nebo rozhovoru.

O lektorovi: Ing. Jan KORBEL je zkušený kouč, facilitátor, vyhledávaný lektor komunikačních, manažerských a obchodních dovedností. Je spoluautorem moderní koncepce rozvoje organizací "Vektoring". Své workshopy a tréninky staví na interaktivních moderních metodách a empatickém koučovacím přístupu. Absolventi oceňují uvolněnou atmosféru akcí, přínos intenzivního zapojení do aktivit a užitečnost získané zpětné vazby. 

Vzdělávací agentura Ing. Blanky Huškové Jančaříkové nabízí účetní a daňová školení s vyhledávanými lektory - špičkovými odborníky. Akce mají smysluplný koncept, jsou pečlivě zorganizované. Konají se v Praze v příjemných, velmi dobře dopravně dostupných učebnách a sálech (v centru/na metru). Kromě dobré kávy a přestávkového občerstvení agentura poskytuje i vlídné zacházení a nezahlcuje mailové schránky svých zákazníků.
Na akcích budete v dobré společnosti - klienty agentury jsou zaměstnanci širokého spektra společností, samostatně podnikající účetní, daňoví poradci, auditoři.
Agentura nabízí množstevní slevy a další výhody pro stálé klienty. Nejen proto doporučujeme si před vyplněním objednávky pročíst organizační pokyny.
Veškeré info najdete na www.kurzy-ucetnictvi.cz