***2. díl: Účetní, daňové, právní a další dopady nouzového stavu a jak si s nimi poradit*** (Ing. Pilařová)" /> Co je nového v účetnictví a daních? <font color="#cc0066"><b> ***2. díl: Účetní, daňové, právní a další dopady nouzového stavu a jak si s nimi poradit***</b></font> (Ing. Pilařová) | Kurzy-ucetnictvi.cz
 

Co je nového v účetnictví a daních? ***2. díl: Účetní, daňové, právní a další dopady nouzového stavu a jak si s nimi poradit*** (Ing. Pilařová)


Termín: 17.07.2020 Kód semináře: 2036
Časový rozsah: 9 — 14 hod. Cena bez DPH: 1.900,-
Lektor: Ing. Ivana PILAŘOVÁ Cena s DPH: 2.299,-
Místo konání: Praha 6 (MK), Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 (u stanice metra A Dejvická)
zde mapka a dopravní spojení

OBJEDNAT


OPĚT NAŽIVO! Tento seminář navazuje na již realizované školení Ing. Pilařové 11.6. "Co je nového v účetnictví a daních? ***1. díl: Daňové novinky nouzového stavu a po něm*** (účast ale není podmíněna jeho absolvováním). 

Praktický přehled změn pro účetní, auditory, daňové poradce a další zájemce, kteří si chtějí udělat jasno v chaotické záplavě účetních, daňových, právních a dalších novinek posledních týdnů, jejichž dopad do financí pocítí většina firem. Přehledné a srozumitelné informace, příklady a souvislosti v živém výkladu oblíbené lektorky Vám nahradí mnoho hodin samostudia. 

Získáte:
- přehledné informace o posledních legislativních změnách, které mají dopad do účetnictví a daní,

- návody na řešení vybraných aktuálních problémů,
- odpovědi na dotazy, možnost zapojit se do diskuse,
- možnost sdílet své zkušenosti s dalšími účastníky semináře.

PROGRAM:

1. Odraz nouzového stavu v účetnictví a daních:
 - modifikace auditorských výroků
 - účtování a daňové posouzení z pohledu daně z příjmů a DPH u likvidací zásob, ochranných prostředků, prominutých daní a příslušenství, práce z domova, vratek a stornopoplatků, nákladů na uzavřené provozovny, dotací, příspěvků, darů přijatých i poskytnutých, prominutí závazkových vztahů, odpisy pohledávek, poukazy cestovních kanceláří a další situace
2. Nová právní úprava Lex Covid v nouzovém stavu z pohledu účetnictví a daní:
- úprava lhůt v insolvencích z pohledu dlužníka i věřitele
- prominutí zmeškání lhůt pro přihlášení pohledávek
- následky pro tvorbu opravných položek
- úprava lhůt valných hromad schvalujících účetní závěrku a závěry z toho plynoucí
- hlasování per rollam

3. Nová úprava nájemních vztahů podnikatelských a bytových prostor včetně účetních a daňových následků této úpravy
4. Odklady splátek úvěrů, účetní a daňové následky tohoto kroku:
- testy daňové účinnosti úroků v této situaci
- podstatná omezení ve výplatě podílů na zisku a dalších složek vlastního kapitálu
5. Odklady plateb pojistného a další s tím související problémy
6. Zpětné uplatnění daňové ztráty, rozbor nové úpravy a jejich dopadů
(vládní návrh zákona)
7. Náhrady škody
8. EET
- odklady povinností, podmínky, režimy, znovurozběhnutí pro původní i nové subjekty

9. Případně další změny, pokud budou v době konání semináře známy (například vazba daně z nabytí nemovité věci a vztah k odčitatelné položce na úroky z hypoték)

Chcete na semináři získat odpověď na Váš složitější problém? Napište organizátorce! Váš dotaz bude předán lektorce.


O lektorce:  Ing. Ivana Pilařová je daňovou poradkyní (od r. 1993) a auditorkou (od r. 1994), členkou Výboru pro metodiku KA ČR, zkušební komisařkou KDP ČR. Je vyhledávanou a respektovanou přednášející (nositelka titulu Nejlepší lektorka v daních roku 2010, 2011 a 2016) s dlouholetou přednáškovou, publikační a poradenskou činností v oblasti daní, účetnictví a obchodního práva pro řadu vzdělávacích agentur a vydavatelství, auditorských, daňových a dalších společností.

 

Vzdělávací agentura Ing. Blanky Huškové Jančaříkové nabízí účetní a daňová školení s vyhledávanými lektory - špičkovými odborníky. Akce mají smysluplný koncept, jsou pečlivě zorganizované. Konají se v Praze v příjemných, velmi dobře dopravně dostupných učebnách a sálech (v centru/na metru). Kromě dobré kávy a přestávkového občerstvení agentura poskytuje i vlídné zacházení a nezahlcuje mailové schránky svých zákazníků.
Na akcích budete v dobré společnosti - klienty agentury jsou zaměstnanci širokého spektra společností, samostatně podnikající účetní, daňoví poradci, auditoři.
Agentura nabízí množstevní slevy a další výhody pro stálé klienty. Nejen proto doporučujeme si před vyplněním objednávky pročíst organizační pokyny.
Veškeré info najdete na www.kurzy-ucetnictvi.cz